top of page

Provincie Vlaams-Brabant steunt innovatieproject van QIT

Nele StinckensDe start van 2021 was meteen een vliegende start voor QIT!


Op 28 januari kregen we het fantastisch nieuws dat de Provincie Vlaams-Brabant ons innovatieproject heeft goedgekeurd. Er werden in totaal 18 aanvragen ingediend, 7 ervan werden weerhouden, 4 ervan waren gerelateerd met gezondheidszorg. Dat ook de geestelijke gezondheidszorg in de prijzen viel, doet ons enorm veel deugd.


Ons project komt tegemoet aan een belangrijke uitdaging voor de geestelijke gezondheidszorg om, gegeven de budgettaire krapte, te zoeken naar creatieve manieren om kwalitatieve, gepaste en flexibele zorg te garanderen voor een groeiende groep zorgvragers. Blended hulp kan een deel van het antwoord bieden op deze uitdaging.


Een blended aanbod bestaat uit een combinatie van reguliere en online zorg, waarbij bepaalde aspecten van de psychologische behandeling worden aangeboden in de vorm van online zelfhulp. Dit kan diverse vormen aannemen, afhankelijk van de cliëntnoden en -voorkeuren en de specifieke klinische context: informatieve teksten, illustratieve video’s, zelfscreening, ervaringsgerichte oefeningen, huiswerkopdrachten,…


Provincie Vlaams-Brabant steunt innovatieproject van QIT

Vermits de cliëntprofielen in de geestelijke gezondheidszorg erg divers zijn, is het essentieel dat het blended aanbod geen statisch, ‘one fits all’ aanbod is, maar een modulair systeem bestaande uit diverse bouwstenen die flexibel kunnen gecombineerd worden en modificeerbaar zijn. Therapie is immers maatwerk. Het online aanbod dat we willen ontwikkelen, zal gericht zijn op het omgaan met meer universele, transdiagnostische processen (zoals omgaan met stress, hanteren van angst, ontwikkelen van zelfcompassie, zoeken naar zingeving, aanboren van hoop en veerkracht), om een zo groot mogelijke groep cliënten te bereiken.


Het project zal uitgevoerd worden in samenwerking met Panenco en de KU Leuven. Panenco, een digitale product studio in Leuven, is onze vaste software partner en staat in voor de functionele en technische uitwerking van het blended aanbod. De KU Leuven (Klinische Psychologie), o.l.v. Prof. Siebrecht Vanhooren, zal als onderzoekspartner een ‘living lab’ opzetten om het blended aanbod continu te evalueren en te optimaliseren.


Trouw aan de filosofie van QIT zullen we dit blended aanbod in nauwe dialoog met cliënten en hulpverleners ontwikkelen. Een broeikas voor blended hulp zal worden opgezet waarbij we onze ideeën en inzichten continu aftoetsen bij een representatieve gebruikersgroep.


Werk je graag mee aan dit project? We ontvangen je met open armen, nadat je een mailtje hebt gestuurd naar nele.stinckens@qit.online.


Wil je meer info over het project?

Bekijk dan de korte voorstelling op ons youtube kanaal:


Of surf naar de reportage op RingTV en ROB TV, QIT online komt vanaf 4m20s aan bod:


Met steun van de provincie Vlaams-Brabant:Vlaams-Brabant
Comentários


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page