top of page

QIT online x KU Leuven

Sinds vele jaren werken QIT online en KU Leuven nauw samen. Niet enkel in het kader van opleidingen maar ook aan inhoudelijke bouwstenen in het kader van onderzoek en ontwikkeling. Dit artikel geeft een kort overzicht van dit productieve en langdurige partnership.


In de postgraduaatopleiding cliëntgerichte psychotherapie, georganiseerd door de KU Leuven en Focus on Emotion, neemt het ervaringsgerichte leren een prominente rol in. Het aan den lijve ervaren van therapeutische processen, technieken en toepassingen via oefeningen, rollenspelen en demonstratiesessies is een veelgebruikte didactische methodiek. Sinds 2005 wordt het ervaringsgerichte leren ook toegepast voor het opleidingsonderdeel ‘Casusonderzoek’. Beoogd wordt om hybride hulpverleners op te leiden die de wetenschappelijke reflex hebben om hun klinisch werk op empirische gronden te onderbouwen. De studenten worden stapsgewijs ingewijd in het praktijkgebaseerd onderzoek om vervolgens zelf een systematisch case-study onderzoek uit te voeren en de resultaten te presenteren aan hun junior collega’s.


QIT online wordt hierbij al meer dan 15 jaar als dataverzamelingstool gebruikt. De studenten hebben de gelegenheid om het digitaal platform tijdens hun volledig opleidingstraject te gebruiken om hun therapietrajecten systematisch op te volgen. Het biedt ze de nodige richtingaanwijzers waarmee ze hun competentiegevoel kunnen versterken. Jaarlijks maken meer dan 100 studenten gebruik van QIT online bij gemiddeld 10 cliënten. Dit levert een rijke en gevarieerde schat aan practice-based evidence op. De continu aangroeiende dataset van systematische proces- en outcomemetingen verschaft inzicht in de werkzaamheid van cliëntgerichte psychotherapie en de helpende en storende factoren. Het is een inspirerende samenwerking die beide partijen vooruitstuwt in hun missie om psychische zorg te begrijpen en te verbeteren.

Emotiecoach module

Momenteel zijn we bezig met een nieuw onderzoeksproject: we werken aan een blended aanbod en we zullen de mogelijkheden en uitdagingen in de concrete praktijk exploreren. Ook hier is de KU Leuven onze partner! Prof. Siebrecht Vanhooren zal samen met Lynn Van den Eynde een vergelijkende studie uitvoeren tussen het vertrouwde therapie-aanbod en blended therapie, waarbij online zelfhulp aan de sessies wordt toegevoegd. Neem je graag deel aan dit onderzoek? Houd dan zeker je mailbox in de gaten, want in de loop van december doen we onze plannen uit de doeken! Je kan je onderaan deze pagina inschrijven in onze nieuwsbrief.

Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page