top of page

QIT online in Kersttijden

Claude Missiaen

“Wat heeft Qit online in godsnaam met Kerstmis te maken?”, hoor ik u denken.


De donkerste dagen van het jaar nodigen mensen uit tot bezinning. De (semi-)lockdown draagt ook zijn steentje bij tot meer zelfreflectie. We worden veel meer op onze kleine kring of op onszelf teruggeworpen. Als mens zijn we zin-zoekers, we willen graag zin en betekenis ontdekken of creëren in ons leven, ‘zodat het allemaal niet voor niets geweest zal zijn’. Sommige existentiële filosofen/therapeuten zijn van mening dat het leven intrinsiek zin heeft en dat we niets anders te doen hebben dan ‘onze parel te ontdekken en daarnaar te leven’. Anderen denken dat ons bestaan hier op aarde in se geen enkele zin of betekenis heeft en dat we daar moeten leren mee leven en er het beste van maken, m.a. w. zelf zin toekennen aan deze zinloze onderneming.


Zingevingsvragen steken rond de feestdagen wel vaker de kop op.

‘Ben ik goed bezig met mijn leven?’, ‘Waar wil ik naartoe gedurende het jaar dat voor mij ligt?’, ‘Besteed ik genoeg aandacht aan de mensen rondom mij, of aan mijzelf?’, ‘Zijn er voldoende hulpbronnen aanwezig om mijn problemen te helpen dragen?’… Misschien komen deze vragen in deze periode ook meer op de voorgrond in je gesprekken met cliënten.


Daarom lichten we enkele vragenlijsten op uit de QIT bibliotheek die te maken hebben met thema’s als hoop, zingeving en levenstevredenheid, issues waar onze cliënten vaak mee worstelen.


  • De Adult Hope Scale (SHS) peilt naar hoop op verandering. De respondenten krijgen vragen aangeboden die polsen naar oplossingsgerichte en creatieve probleembenadering, en succeservaring in het bereiken van doelen. Zoals: “Er zijn veel manieren om de problemen aan te pakken die ik nu ervaar” of “Op dit moment ga ik helemaal voor het realiseren van mijn doelen


  • De Meaning in Life Questionnaire (MLQ) bevraagt de betekenis in het leven en zoeken naar zingeving. Voorbeelden van items: “Mijn leven heeft een duidelijk doel”, “Ik ben altijd op zoek naar iets dat mijn leven betekenisvol maakt” of “Ik begrijp de zin van mijn leven”.


  • De Satisfaction With Life Scale (SWLS) polst de tevredenheid in de huidige leefsituatie. Bijvoorbeeld: “Op de meeste vlakken van mijn leven sluit mijn leven dicht aan bij mijn ideaal”, “Tot nu toe heb ik gekregen wat ik belangrijk vind in mijn leven”, “Als ik mijn leven zou overdoen, zou ik bijna niets veranderen”.


Deze drie vragenlijsten kunnen cliënten stimuleren om stil te staan bij hun verhouding tot belangrijke existentiële thema’s. Ze zijn vrij beschikbaar voor alle gebruikers van QIT online, zonder extra kosten. En misschien kan je de vragen ook eens toepassen op je eigen leven en werk: waar put jij hoop uit, wat geeft jou zin?


We wensen je van harte een gezonde en deugddoende Kerst- en eindejaarsperiode toe!

We ontvangen je met plezier in de QIT community

bottom of page