top of page

Partnership QIT & VVCEPC

VVCEPC-leden genieten van voordeeltarief


De samenwerking tussen QIT en VVCEPC kent een lange geschiedenis. VVCEPC is de professionele thuisbasis en het warme kloppende hart voor cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeuten en counselors in Vlaanderen.


QIT online oprichtster Nele Stinckens was zes jaar voorzitster van de vereniging en ook in de jaren nadien bleef een duurzame band behouden. Ze werkte mee aan studiedagen en webinars en maakt deel uit van de werkgroep rond onderzoek in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie.


De samenwerking tussen QIT en VVCEPC wordt nu bestendigd in een partnership waarbij de VVCEPC-leden een korting krijgen van 15% op zowel standaard- als blended prijsmodel van QIT online gedurende hun eerste jaar.


Els Verheyen motiveert de samenwerking als volgt:


"Als beroepsvereniging willen we onze leden aanmoedigen om gebruik te maken van een veilig en kwaliteitsvol elektronisch patiëntendossier. Maar QIT is veel meer dan dat. Ik maak graag de vergelijking met een Zwitsers zakmes: je kan het voor verschillende doeleinden inzetten, naargelang wat je zelf op een bepaald moment of bij een specifieke cliënt nodig hebt. Zo kan QIT helpen om het proces van cliënten nauwgezet te monitoren, je kan er jouw agenda in beheren, je kan een dossier delen met een collega, er is de optie om beveiligd berichten of documenten te delen met cliënten, er is een online gesprekskamer, en je kan online modules inzetten om blended hulpverlening aan te bieden. Sinds de coronaperiode hebben heel wat collega's de mogelijkheden en zinvolheid ervaren van het online ondersteunen, opvolgen en begeleiden van cliënten. QIT biedt de omkadering om dit op een veilige manier te organiseren. Het is boeiend om te zien hoe het aanbod voortdurend in ontwikkeling blijft en de vinger aan de pols houdt van maatschappelijke, wettelijke en beleidsmatige evoluties."
Els Verheyen, Penningmeester VVCEPC

Voor meer informatie over hoe je gebruik kan maken van deze korting, verwijzen we naar het artikel op de website van VVCEPC.


VVKP-leden genieten van een voordelig tarief

Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page