top of page

Nieuwe vragenlijsten om persoonlijkheid en karakter te meten: TCI & VTCI

Samenwerking QIT & DATEC

Logos QIT and Boom

QIT heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met DATEC, waardoor twee nieuwe vragenlijsten beschikbaar zijn om persoonlijkheidsaspecten, temperament en karakter in kaart te brengen.


De TCI is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van psychiater Robert Cloninger (1992), die persoonlijkheid benadert vanuit een biopsychosociaal model. De temperamentaspecten (waaronder nieuwsgierigheid, beloningsafhankelijkheid en volharding) zijn waarschijnlijk erfelijk bepaald en relatief onveranderlijk. Ze sturen onbewust bepaalde leerprocessen en kunnen al vroeg in de kinderjaren geobserveerd worden. De karakterdimensies (waaronder zelfsturing en coöperatie) zijn meer beïnvloed- en ontwikkelbaar door sociale en omgevingsfactoren. Ze komen op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling en hebben een impact op iemands persoonlijke en sociale effectiviteit. Ze vormen de basis van iemands bewuste zelfconcept.

De VTCI is de verkorte versie van de TCI.

Beide vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels.

De vragenlijsten kunnen afgenomen worden van adolescenten en volwassenen (15-79 jaar), met voldoende leesvaardigheid.


In deze blogpost geven we een korte beschrijving van deze vragenlijsten. Bekijk je de vragenlijsten graag in detail, dan verwijzen we je graag door naar ons digitaal platform QIT.


De TCI kan worden ingezet om normale gedragspatronen te meten, maar ook voor het screenen op psychopathologie. De vragenlijst is internationaal gerenommeerd en over de psychometrische kwaliteiten is veelvuldig gepubliceerd.


De vragenlijst bestaat uit 240 items, die geclusterd worden in 7 hoofdschalen en 24 subschalen. De hoofdschalen zijn verdeeld in 4 temperament- en 3 karakterschalen.


De temperamentschalen zijn:


  • Prikkelzoekend: de neiging om nieuwe ervaringen op te zoeken en met opwinding te reageren.

  • Leedvermijdend: de neiging om schadelijke situaties te vermijden, vaak gepaard gaand met angstige of voorzichtige gedragingen.

  • Sociaalgericht: de neiging om gedrag te herhalen dat eerder werd beloond of bekrachtigd door anderen.

  • Volhardend: de neiging om gedrag voort te zetten ondanks frustratie en vermoeidheid.


De karakterschalen zijn:


  • Zelfsturend: de mate van controle over het eigen gedrag om doelen te bereiken.

  • Coöperatief: de mate waarin men als onderdeel van een groep kan werken en in harmonie met anderen kan leven.

  • Zelftranscendent: de mate waarin men zich deel voelt van het universum als geheel.


De VTCI is de verkorte versie van de TCI. De vragenlijst heeft 105 items en bevat enkel de 7 hoofdschalen. 

Wie vertrouwd is met het gebruik van psychodiagnostiek en proces- en outcome monitoring in QIT, weet dat elke vragenlijst eenvoudig kan toegevoegd worden aan het zorgtraject en vervolgens kan verstuurd worden naar cliënten en betrokkenen.


Automatisch worden de antwoorden gecapteerd in een rapport waarbij totaal- en subschaalscores worden berekend en vergeleken met de beschikbare normen van referentiegroepen. Voor zowel TCI als VTCI zijn normen beschikbaar voor de algemene populatie en voor mannen en vrouwen afzonderlijk.


Voorbeeldrapport VTCI
Evolution graph of SCARED-NL
Sub-scales of SCARED-NL

Wil je meer te weten komen over waarom en hoe je vragenlijsten kan toevoegen aan een zorgtraject, bekijk dan onderstaand filmpje:
Comments


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page