top of page

Omgaan met existentiële bekommernissen in therapie

Heidi Pellens van de KU Leuven start onderzoek EXIS-T met QIT online


Aan de basis van de symptomen en de klachten waarmee cliënten zich aanmelden voor psychotherapie liggen vaak existentiële bezorgdheden. Zij vragen zich bijvoorbeeld af hoe zij zin kunnen geven aan hun leven, voelen zich eenzaam, schuldig, zijn bang voor de dood, of net bang om te leven,...

Voor de cliënten zelf, maar ook voor hun therapeuten, vormen deze existentiële bekommernissen een grote uitdaging. Bovendien kan een gevoel van machteloosheid ten aanzien van deze vragen bij de cliënt én de therapeut de therapie in een impasse brengen.


De Existentie- in-Therapie (EXIS-T) studie focust zich op het in kaart brengen van de existentiële vragen die leven bij zowel cliënten als therapeuten. Met deze studie tracht doctoranda Heidi Pellens, onder supervisie van Prof. Siebrecht Vanhooren, therapeuten en cliënten meer in contact te brengen met de existentiële laag van het therapeutisch proces. Het existentieel perspectief dat EXIS-T aan de therapie tracht toe te voegen, kan ertoe leiden dat existentiële thema’s vlotter doorwerkt worden in de therapie. Met dit doel worden er op vaste tijdstippen in het therapietraject een aantal vragenlijsten afgenomen bij cliënten en therapeuten. Deze laatsten krijgen een overzicht van het verloop van de klachten van hun cliënten, kunnen zich een beter beeld vormen de existentiële angst van cliënten, alsook van henzelf, en de impact daarvan op hoe de therapie ervaren wordt.


De gegevens die in deze studie verzameld worden, maken deel uit van het doctoraatsonderzoek van Heidi Pellens.

De gegevens die in deze studie verzameld worden, maken deel uit van het doctoraatsonderzoek van Heidi Pellens


Wil je meewerken aan deze boeiende studie?


Heel fijn! We zijn erg benieuwd naar hoe jij omgaat met de existentiële bekommernissen in therapie. Via deze link kan je je inschrijven voor deelname aan het onderzoek.


Wil je graag wat meer informatie over wat jouw deelname precies inhoudt? Volg dan de informatieve webinar die doorgaat op 25 april van 17u tot 18u of neem contact op met Heidi Pellens.QIT online and KU Leuven logo

Comments


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page